Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus):
Tkon > Preko
Preko > Tkon


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ i Općina Pašman:
Općinska tijela
- uprava i mjesni odbori
- važni brojevi
- kontakt info
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Zahtjev na pristup informacijama (pdf)
Katalog informacija Općine Pašman (pdf)


Županijski glasnik


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama

Pravni portal Legalis:
Rušenje samo dijela bespravne gradnje - kršenje Ustava RH?
Koga pozivaju u pomoć bsp graditelji?

Pučki pravobranitelj
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Modrak

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..

Pašman - Ždrelac - Gladuša


12.01.2015., ponedjeljak, 13:16

Otvoreni šahtovi

Kanalizacijski šahtovi uz obalu su otvoreni i u njih je upalo sitno kamenje tijekom zadnjeg juga. Ipak, nisu valovi otvorili šahtove nego radnici koji su nešto pokušavali popraviti. Nekoliko šahtova je ostavljeno tako otvoreno i bez ikakvih sigurnosnih ograda ili oznaka.
Osim što su zahrđali i nezaštićeni obalnim zidom od udara valova, neobično je i što su tijekom izgradnje kanalizacije šahtovi postavljeni vrlo nisko, ispod razine valova kad se digne plima.

Oznake: kanalizacija, pašman, ždrelac


Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

18.12.2014., četvrtak, 19:59

Javna rasprava o izmjenama Prostornog plana Općine Pašman traje do 30.12.2014.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi, i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pašman mogu se (...) dati u pisanom obliku na adresu Općine Pašman, Pašman bb, 23262 Pašman, zaključno sa 30. prosinca 2014. godine.

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Pašman, možete pronaći na novim službenim stranicama Općine Pašman:
http://opcinapasman.hr/izmjene-dopune-prostornog-plana-uredenja-opcine-pasman/


U odnosu na prostorni plan iz 2007. promijenjeni su uvjeti gradnje, propisi o širinama pristupnih putova i slično.
Npr. u gusto izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja (bivše S1 zone u Gladuši) po novom planu minimalna površina građevinske čestice će biti 300, a ne 200m2,
uz koeficijent izgrađenosti 0,4. Međutim, ispod toga je navedeno da je ipak moguće graditi na 200m2 ako se radi o interpolaciji i ne ometa sigurnost prometa.
Detaljnom usporedbom plana iz 2007. s novim planom, vidi se da su S1 zone povećane.

Stari plan:


Novi plan za Gladušu:


Na novom planu se vide i planirane ceste, označene crvenom bojom. Kad se karta zumira vide se dataljno sve parcele (novi katastar) i kuće. Zanimljivo je da se planira još jedna ulica prema uvali Kablin. U toj novoj ulici trenutno ne postoje kuće, ali svejedno je označena kao zona guste izgradnje. Na kraju nove zadnje ulice, uz obalu će biti kružni tok.
Planirano je i 6-8 novih poprečnih ulica koje će spajati susjedne ulice.

Spominje se i obala:
"Neizgrađeni obalni prostor.
Ova prostorna cjelina je nositelj osnovnih karakteristika autohtonog pejzaža. Duž obalnog pojasa jugozapadne strane općine, negradivi obalni prostor napadnut je u znatnoj mjeri.
Zbog očuvanih prirodnih vrijednosti taj prostor je izuzetno atraktivan, ali i ekološki osjetljiv pa ga je potrebno sustavno štititi od štetnih utjecaja urbane eksploatacije."
Naravno, ne piše tko je taj obalni prostor najviše napao bagerima.

19.12.: Zadarski list - trasiranje-turisticke-buducnosti--omogucena-gradnja-turistickih-naselja-i-kampova

Povezane vijesti iz 2007.:
http://gladusa.blog.hr/2007/12/1623791969/objavljen-je-i-graficki-dio-prostornog-plana-opcine-pasman.html
http://gladusa.blog.hr/2007/11/1623705403/objavljen-je-prostorni-plan-opcine-pasman.html
http://gladusa.blog.hr/2007/08/1622996992/urbanisticki-plan-uredenja-gladuse.html

Oznake: pašman, prostorni plan


Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

09.11.2014., nedjelja, 12:18

Slike obale

7.10.2014., nove slike:


Travanj 2014., ostaci šetnice:


Studeni 2013., jugo:


Ljeto 2013., nasuta šetnica bez zaštitnog zida:


Prije kanalizacije:


Komentari (1) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

13.07.2014., nedjelja, 10:20

Ljetni red vožnje autobusa Preko - Tkon i Tkon - Preko

Od 27.6. do 31.8. 2014. vrijedi novi red vožnje otočnih autobusa.

Preko - Tkon:


Tkon - Preko:Zimski vozni red:
http://gladusa.blog.hr/2014/01/1631730300/vozni-red-tkon-preko-i-plovidbeni-red-preko-zadar-i-tkon-biograd.html

Oznake: autobusi, tkon, preko, bus, liburnija, otoci, Ugljan, pašman


Komentari (3) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

29.05.2014., četvrtak, 15:34

Ljetni red plovidbe Zadar - Preko i Biograd - Tkon

Od 30.5. do 28.9. 2014. vrijedi novi red plovidbe.
Na mobitelima je ponekad nespretno pretraživati Jadrolinijin red plovidbe. Stoga, ovdje je red plovidbe prikazan na slikama umjesto u pdf-u:Vozni red otočnih autobusa je ostao nepromijenjen tijekom predsezone, do 27.6.2014.:
http://gladusa.blog.hr/2014/01/1631730300/vozni-red-tkon-preko-i-plovidbeni-red-preko-zadar-i-tkon-biograd.html
Novi, ljetni red vožnje vrijedi od 27.6. do 31.8. 2014.: http://gladusa.blog.hr/2014/07/1631781375/ljetni-red-voznje-autobusa-preko-tkon-i-tkon-preko.html

Vožnja od Tkona do autobusne stanice Ždrelac Most košta 19kn.
Prosječni automobil bi na toj udaljenosti potrošio 13kn benzina.
Od Preka do Ždrelca automobil bi potrošio 8kn benzina.

Oznake: Jadrolinija, trajekti, preko, zadar, tkon, biograd na moru


Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

12.05.2014., ponedjeljak, 13:00

Odvoz krupnog otpada

Nakon dugo vremena prikuplja se krupni otpad u Gladuši, kod kanalizacijkog kolektora.
Odvoz je 30. svibnja 2014.

Oznake: smece, Otpad, krupni otpad, kolektor


Komentari (2) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

Web kamera - Tkon

Na stranici tkon.hr se nalaze snimke s 4 web kamere. Slike se osvježavaju svakih 20 sekundi.
Dvije kamere snimaju trajektno pristanište.

Oznake: tkon, kamera, trajekt


Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

06.01.2014., ponedjeljak, 22:06

Valovi raznose nedovršenu šetnicu

Radovi su trebali biti nastavljeni 15.9., ali obećanja bivšeg načelnika za novu vlast ne vrijede. Nije izgrađen zid koji bi štitio šetnicu (i kanalizaciju) od jakih valova.

6.10.2013.:
17.11.2013.~>

20.11.2013.:


6.1.2014.:
Oznake: šetnica, kanalizacija, pašman


Komentari (12) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

05.01.2014., nedjelja, 20:04

Popis stanovništva 2011.

U 10 godina povećao se broj stanovnika Općine Pašman za 163.
Prema popisu iz 2011. Općina ima 2167 stanovnika.

U mjestu Ždrelac broj stanovnka je porastao s 245 na 323.
Ždrelac je rekorder po broju stambenih objekata: 1069, od čega se 265 koriste za stalno stanovanje.
Mjesto Pašman ima 407 stanovika, 236 stalno naseljenih objekata i ukupno 462 stambena objekta.

OpćinaTkon ima 782 stanovnika u 329 stalno naseljenih stambenih objekata. Ukupan broj stambenih objekata u Tkonu je 910.

Za usporedbu, u Općini Vir popisano je 12750 stambenih objekata, od čega je 1297 stalno naseljenih s ukupno 3237 stanovnika.


Popis 2011: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2011/SI-1441.pdf
Popis 2001.: http://gladusa.blog.hr/2010/11/1628382156/manje-nestanaka-struje-popis-stanovnistva.html

Komentari (1) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< siječanj, 2015  
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2015.
- Otvoreni šahtovi

2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Nove slike s obale 4.6. target=_top>Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

~~~~~~~~~~~~~~
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
~~~~~~~~~~~~~~
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se